• סדרה: Bricks
  • צבע: ניתן להתאים את גוון המוצר לפי בחירת הלקוח.
  • מידות הלוח: מידות 080/1.15
  • שטח כיסוי הלוח: 0.80 מ"ר